Služby

Nabídka služeb

Projekční činnost v celém rozsahu projektové dokumentace:

 • studie
 • dokumentace k územnímu řízení
 • projekt pro stavební povolení
 • projekt pro provedení stavby
 • projekt interiéru
 • investiční záměry
 • zpracování podkladů pro výběr zhotovitele stavby

Projekční činnost ve všech oblastech působení, rekonstrukce a novostavby:

 • občanské stavby
 • stavby pro obchod
 • stavby pro vysoké školy
 • stavby pro mateřské školy
 • obchodní centra
 • administrativní objekty
 • nemocniční areály
 • bytové objekty

Stavební managering v rozsahu výkonu inženýrské činnosti:

 • obstarání dokladů a stanovisek veřeujnoprávních orgánů a organizací
 • obstarání rozhodnutí o umístění stavby
 • obstarání stavebního povolení
 • výkon autorského dozoru v průběhu výstavby
 • spolupráce při kolaudačním řízení
 • spolupráce po dokončení stavby